10 Temmuz 2015 Cuma

Mıknatısların Yapısı ve Kutupları


Demir ve çelik parçalarını çeken, serbest olarak asıldığı zaman da belli bir doğrultuyu alan cisimlere mıknatıs adı verilir. fizik biliminin en önemli kollarından biri olan manyetizma, mıknatıs cisimler yardımı ile incelenir.

Mıknatıs doğada bulunduğu için çok eski çağlardan beri bilinmektedir. eski çağlarda yaşamış olan insanlar, mıknatıs taşı ya da manyetit adı verilen bir maden filizinin mıknatısın özelliklerine sahip olduğunu biliyorlardı. manyetit adı o çağ insanları için önemli bir yerleşim merkezi olan Manisa'dan gelir, manyetit filizinin en çok çıktığı yer Manisa ve çevresidir.
Aslında manyetit, demir oksitten başka bir şey değildir.Çelik bir çubuğu manyetit filizinin yanına koyarsak, çelik çubuk da bir zaman sonra mıknatıslık özellikleri kazanır, bir başka deyişle mıknatısaşır. Bu durumda mıknatısları ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi "doğal mıknatıs" ikincisi ise "yapay mıknatıs" tır. Gellikle yapay mıknatıslar daha çok kullanılır.

Mıknatısın Kutupları:
Bir mıknatıs çubuğu demir tozlarının arasında gezdirdikten sonra kaldıracak olursak demir tozlarının mıknatısın uçlarında daha yoğun bir şekilde toplandığını görürüz. Bu küçük deney bize mıknatısın uçlarındaki çekim özelliğinin diğer yerlerine göre daha çok olduğunu gösterir. Mıknatısın çekim özelliğinin daha çok olduğu bu bölgelere kutup adı verilir. Her mıknatısın mutlaka iki kutbu vardır. Hiçbir zaman tek kutuplu mıknatıs elde edilemez. Uzun bir mıknatıs çubuğunu ikiye bölsek bile yine ikişer kutuplu iki mıknatıs elde ederiz. Bu parçalama işini ne kadar da sürdürsek, sonuç yine değişmez. Ancak bu yaptığımız işin tersini yapıp parçaladığımız mıknatısları birleştirmeye kalksak, oluşan kutupların ok olduğunu ve yalnız iki kutbun kaldığını görürüz.
Çubuk şeklinde küçük bir mıknatısı tam ortasından bir iple asarsak dengeye geldikten sonra mıknatısın bir ucunun kuzeyi bir ucunu da güneyi gösterdiğini görürüz. İşte mıknatısın kuzeyi gösteren ucuna “mıknatısın kuzey kutbu” denir “N” sembolü ile gösterilir. Güneyi gösteren ucuna ise “mıknatısın güney kutbu” denir “S” sembolü ile gösterilir.

Etiketler: ,

0 Yorum:

Yorum Gönder

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsunuz...

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

Bu yayına verilen bağlantılar:

Bağlantı Oluştur

<< Ana Sayfa